Tarihçe

Kars Ticaret ve Sanayi Odası, Cumhuriyet döneminde alınan Kalkınma Planları kararlarıyla beraber, ticaret hayatının canlanması ve bu sürecin sistematik bir şekilde gelişmesi ve sürdürülmesi amacıyla 1923 yılında kurulmuştur. Cumhuriyetin ilanından sonra 1926’da çıkarılan bir nizamname gereği (25 Mart 1926) oda seçimleri yapılmaya başlandığı ve günümüze kadar devam ettiği bilinmektedir. Odamızın Seçilen ilk Başkanı Kasım KURŞUNOĞLU’dur. Takip eden yıllarda Haşim PEKİNSEL, Bayram ERENGÜÇ, Hamza KARABAĞLI, Şemistan KOÇULU, Saffet TİRYAKİ, Kamber GÜZELDEREN, Suca BULUTOĞLU, Mehmet YILMAZ, Ali GÜVENSOY başkanlık yapmıştır. 2013 yılında yapılan seçimlerde Başkanlık görevine Fahri ÖTEGEN seçilmiş olup hâlihazırda başkanlık görevi devam etmektedir. Odamız Meclis Başkanlığı konusunda 1975 öncesi bilgilere ulaşılamamış olup, 1975 yılından 1987 yılına kadar Meclis Başkanlığı görevini İsmail TOMBUL yürütmüştür. Takip eden yılda Dinçer BUKNİ 1987 yılından 1995 yılına kadar, Ali ZAMAN ise 1995 yılında 2013 yılına kadar Meclis Başkanlığı yapmıştır. 2013 yılında yapılan Seçimlerde Meclis Başkanlığına İdris ACAY seçilmiş olup halen bu görevini sürdürmektedir. 

8 Mart 1950 tarihinde kabul edilen 5590 sayılı “Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları ve Ticaret ve Sanayi Odaları” kanunu Oda ve Borsalara yeni bir kimlik kazandırmış ve bir birlik altında teşkilatlanmaları sağlanmıştır. Son yıllardaki teknolojik gelişmeler sonucu haberleşme, ulaşım ve bilgi işlem alanındaki yenilikler, piyasa ekonomisinin yaygınlaşması, uluslararası ticaretteki korumacılıkların gittikçe azalması dünyamızı tek bir pazara doğru getirmektedir. Bunun neticesi Globalleşme ve Küreselleşme içinde Ticaret ve Sanayi Odalarının görevlerinin artmasına ve Odaların önem kazanmasına neden olmuştur.

Odamız Hizmet Binası 90 harbi sonrası başlayan Rus hâkimiyeti yıllarında Ruslar tarafından Kesme Bazalt ve Tüf taşından Baltık Mimarisine uygun şekilde yapılmıştır. Cumhuriyetin İlanından sonra Ticaret ve Sanayi Odası olarak kullanılmaya başlanan hizmet binamızı 6 Ekim 1924 yılında Mustafa Kemal Atatürk ziyaret etmiştir. Görkemli mimarisi ile dikkat çeken binamızın tarihi değerinin yüksek olması nedeni ile koruma altına alınmıştır.