Politikalarımız

KALİTE VE AKREDİTASYON POLİTİKAMIZ

TOBB Kanunu ve Akreditasyon Sistemi kılavuzluğunda, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun, kurumsal yapısını ve verdiği hizmet kalitesini sürekli geliştiren, üyeleri, personeli ve tüm paydaşlarının memnuniyetini sağlayan bir oda olmak. 

ODAMIZIN TEMEL DEĞERLERİ

  • Şeffaf ve katılımcı,
  • Üye ve memnuniyet odaklı,
  • Sürekli gelişime ve yeniliklere açık,
  • Girişimci ve dayanışmacı,

MALİ POLİTİKAMIZ

Hizmet karşılığı elde ettiği gelirleri risk ve verimlilik ilkelerine uygun, kurumunun ve üyelerinin gelişimi için harcayan, kendine ve üyelerine katma değer sağlayan bir odadır.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ


Üye memnuniyetini ve hizmet kalitesini artırmak için, insan kaynaklarını; katılımcı bir şekilde, mesleki ve kişisel gelişimi artırarak, liyakat ve performans odaklı bir anlayışla yönetmek. 

HABERLEŞME VE İLETİŞİM POLİTİKAMIZ


Katma değer sağlayan, istihdamı arttıran “doğru ve güncel bilgileri” takip ederek, bunları paydaşlarına yazılı, görsel, sosyal “iletişim ve haberleşme” araçları ile paylaşan bir kurumdur.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ POLİTİKAMIZ


TOBB Akreditasyon Sistemi öncülüğünde modern odacılığın gerektirdiği bilgi teknolojilerini takip eden, risk ve bilgi güvenliği ilkelerine uygun bilişim altyapısına sahip, bunu verdiği hizmete yansıtarak, üyelerinin memnuniyetini yüksek seviyede tutan, öncü bir meslek kuruluşudur. 

ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKAMIZ


Üye görüşleri, beklentileri, istek ve taleplerine uygun, onların şikâyet ve önerileri alıp değerlendiren, üye geri beslemelerine uygun hizmet veren, çalışmalar yürüten, memnuniyet odaklı bir odadır.