MEVZUAT

TOBB Mevzuat : http://www.tobb.org.tr
Oda Muamelat Yönetmeliği : http://www.mevzuat.gov.tr
Ticaret Sicil Yönetmeliği : http://www.tobb.org.tr
Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği :  http://www.tobb.org.tr/HukukMusavirligi/Documents/Mevzuat
Kayıt Ücretleri ve Yıllık Aidat Yönetmeliği : Kayıt Ücretleri ve Yıllık Aidat Yönetmeliği