KARS’IN UYGUN YATIRIM ALANLARI

KARS’IN UYGUN YATIRIM ALANLARI

  • SERKA’nın 2012’de yapmış olduğu ilgili çalışmada Kars’a ilişkin kuruluş yeri faktörleri ayrıntılı bir şekilde analizi edilmiş ve potansiyel yatırım alanları; pazar olanakları, hammadde kaynaklarına yakınlık, taşıma, işgücü, enerji, finansman olanakları, yatırım tutarı vb. kriterler dikkate alınarak elde edilen puanların sıralamasına göre A, B ve C şeklinde 3 gruba ayrılmış ve A ve B grubuna giren faaliyet alanları Kars’ın uygun yatırım alanları olarak belirlenmiştir.
  • İlgili çalışmadan yararlanılarak ve güncel gelişmeler de dikkate alınarak tarafımızdan oluşturulan Kars için en uygun yatırım alanları aşağıdaki gibi özetlenebilir: