KARS LOJİSTİK MERKEZİ

  • Türkiye’deki 21 lojistik merkezden biri.
  • 2017 Nisan’da inşaatına başlandı.
  • 10 yıl içerisinde ülkedeki yük taşımacılığında karayolu payının %60’a düşürülmesi, demiryolu payının ise %15’e çıkarılması ve bu merkezlerle lojistik sektörüne yıllık yaklaşık 40 milyar dolar katkı sağlaması hedeflenmektedir. 
  • Kars Organize Sanayi Bölgesi’nin yakınında yaklaşık 400 bin m²’lik alanda yapım çalışmaları devam etmekte. 
  • 7 km’lik demiryolu bağlantısıyla BTK demiryolu hattına bağlanması planlanmakta.
  • Yıllık 412 bin ton taşıma kapasitesine sahip ve konteyner stok alanı 175 bin m².
  • 2019’da bitirilmesi bekleniyor. İlk etapta 500 kişiye istihdam sağlayacak.
  • Önümüzdeki yıllarda lojistik sektörünün ülkemizde yıllık %10-15 büyüyeceği beklentisi, BTK’nın ve özelde Kars Lojistik Merkezi’nin önemini daha da artırmaktadır. 
  • Kars Lojistik Merkezi; ilimizde yeni sektörler oluşturacak, ihracat yapan işletme sayısının ve ihracat hacminin artmasıyla istihdamı artıracak, il ekonomisine dinamizm kazandıracak ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacaktır.