27 Temmuz 2021

0474 223 10 72 | karstso@tobb.org.tr

Ana Sayfa Duyurular 7252 SAYILI KANUN’LA ÇALIŞMA MEVZUATINDA YAPILAN DEĞIŞIKLIKLER HAKKINDA DUYURU

7252 SAYILI KANUN’LA ÇALIŞMA MEVZUATINDA YAPILAN DEĞIŞIKLIKLER HAKKINDA DUYURU

Sayın Üyemiz,

Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 28 Temmuz 2020 tarihli 31199 sayılı Resmi Gazete’de 7252 Kanunu numarasıyla yayımlanmıştır. 7252 sayılı Kanun’la çalışma mevzuatında yapılan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir.

  • Kısa Çalışma Başvurularında Ödenek Süresinin Uzatılması Hususunda Cumhurbaşkanına Yetki Verilmiştir.

Bilindiği üzere, birçok ülkeyle birlikte Ülkemizde de tesirini gösteren yeni tip koronavirüsün işgücü piyasalarına olumsuz etkileri dikkate alınarak 7226 sayılı Kanun’la; “COVID-19 salgını kaynaklı zorlayıcı sebep” gerekçesiyle 30 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere yapılan kısa çalışma başvurularında, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartları kolaylaştırılmış ve başvuru süresinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.

7252 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda yapılan değişiklik ile; 31.12.2020 tarihini aşmamak suretiyle Cumhurbaşkanına, kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatması hususunda yetki verilmiştir.

  • Haftalık Normal Çalışma Sürelerine Dönen İşverenlere 3 Ay Süreyle Prim Desteği Sağlanması Öngörülmüştür.

7252 sayılı Kanunun 1 Ağustos 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe konulacak 4 üncü maddesiyle, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Geçici 26 ncı madde ile; koronavirüs salgını kaynaklı zorlayıcı sebebe bağlı olarak 1.7.2020 tarihinden önce kısa çalışma/nakdi ücret desteği başvurusunda bulunmuş olan özel sektör iş yerlerinde, kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile nakdi ücret desteğinden yararlananların çalıştıkları iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde, 31.12.2020 tarihini geçmemek üzere, kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ay süreyle sigorta primlerinin sigortalı ve işveren paylarının tamamı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır.

İşverene her bir ay için sağlanacak destek süresi; kısa çalışma ödeneği alanlar için kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısını, nakdi ücret desteğinden yararlandırılanlar için nakdi ücret desteği aldıkları aylık ortalama gün sayısını geçemez.

Destekten yersiz yararlanıldığının tespiti halinde, yararlanılan destek tutarı işverenden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. Söz konusu teşvikten yararlanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerinden yararlanamazlar.

Bu kapsamda İşsizlik Sigortası Fonu tarafından işverene sağlanan ve sigortalı hissesine karşılık gelen destek tutarının, sigortalıya ödenmesi işverenden talep edilemez. İşsizlik Sigortası Fonu’ndan düzenleme kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.

Cumhurbaşkanı, prim desteği süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 6 aya kadar uzatılmaya yetkilidir.

  • İşveren Fesih Yasağının İstisnaları Belirlenmiş ve Cumhurbaşkanına Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Süresini, Her Defasında Üçer Aylık Sürelerle 30.6.2021 Tarihine Kadar Uzatma Yetkisi Verilmiştir.

7244 Kanunla İş Kanunu’na eklenen “Geçici 10. Madde” ile; 17.4.2020 tarihi itibariyle, 4857 sayılı Kanun kapsamında olan veya olmayan her türlü iş ve hizmet sözleşmesinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri dışında 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmemesi öngörülmüştür. Buna karşılık fesih yasağı döneminde (3 aylık süreyi geçmemek üzere) işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilmesine olanak sağlanmıştır.

7252 sayılı Kanunun 5. maddesiyle 4857 sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu maddesinde yapılan değişiklik ile; işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri yanında, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi durumlarında da işveren, fesih yasağı süresi içinde olsa dahi işçinin iş/hizmet sözleşmesini feshedebilecektir.

Ayrıca Cumhurbaşkanı, fesih yasağı ve ücretsiz izin süresini, her defasında üçer aylık sürelerle 30.6.2021 tarihine kadar uzatabilecektir.

  • 50’den Az Çalışanı Olan ve Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İş Yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi Görevlendirilmesi Yükümlülüğü 31.12.2023 Tarihine Ertelenmiştir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği, 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri ile kamuya ait işyerlerinde, 1.7.2020 tarihi itibariyle başlaması öngörülen iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirilmesi yükümlülüğü, 31.12.2023 tarihine ertelenmiştir.

Bilgilerinize arz olunur.

Son Duyurular

KORONAVİRÜS İLE MÜCADELEDE ÜYELERİMİZİN YANINDAYIZ

KORONAVİRÜS İLE MÜCADELEDE ÜYELERİMİZİN YANINDAYIZ Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, Koronavirüs ile mücadele kapsamında açıklamalarda bulundu. Başkan Alibeyoğlu basın mensuplarına yaptığı açıklamada; “Çin’de...

Web Sitemiz Yenilendi

Siz değerli üyelerimize daha iyi kullanım suna bilmek için web sitemizi yeniledik.

E-İMZA HABER

Sayın Üyelerimiz... Sizlerden gelen talep üzerine Odamızda E-İmza hizmeti başlatılmış ve 1 saat içerisinde teslim edilecek şekilde gerekli protokoller imzalanmıştır.Ayrıca KEP Adresi ve E-Dönüşüm Konularda...

7252 SAYILI KANUN’LA ÇALIŞMA MEVZUATINDA YAPILAN DEĞIŞIKLIKLER HAKKINDA DUYURU

Sayın Üyemiz, Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 28 Temmuz 2020 tarihli 31199 sayılı Resmi Gazete’de 7252 Kanunu numarasıyla yayımlanmıştır....

KATSO’DAN ÜYELERE BÜYÜK KOLAYLIK

İmzalanan Protokol ile Üyeler E-İmzalarını 1 Saat İçerisinde Teslim Alabilecekler, KEP Adreslerini Alabilecekler ve E- Dönüşüm Hizmetinden Faydalanabilecekler. Kars Ticaret ve Sanayi Odasından üyelerine bir...

BAŞKANDAN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI

Kars Ticaret ve Sanayi Odası(KATSO) Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, 30 Ağustos Zaferi Bayramı’nın 98. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.