Ticaret Sicil Müdürlüğünde Ticaret Sicil Müdürü ve Ticaret Sicil Müdür Yardımcıları hizmet vermekte olup, bu görev tanımının yerine getirilmesinden birim çalışanları sorumludur.

  • Ticaret sicili işlemlerini düzenli bir şekilde yürütmek,
  • Ticaret sicili ile ilgili defter, dosya ve evrakları hazırlatmak, işlemek ve muhafazasını sağlamak,
  • Üyelerin sicillerinde vuku bulacak değişiklikler ile ilgili işlemleri, Ticaret Sicil Talimatlarına ve Ticaret Sicili Genel Çalışma talimatına uygun olarak yerine getirmek,
  • Meslek komitelerinin seçilmesi döneminde seçim işlerinin aksamadan yürümesi sağlayacak hizmeti vermek,
  • Genel Sekreter tarafından Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne havale edilen yazılara cevap vermek,
  • Ticaret Sicil Müdürü, Ticaret Sicil Müdürlüğünde görevli memurlar ve diğer birimler arasında koordinasyonun sağlanması ve bu servisin genel işleyişini yapmak,

28.08.1998 TARİH 23447 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN TİCARET SİCİL TÜZÜĞÜNDE BELİRLENEN; İŞ ÇEVRESİ, TEŞKİLATI, SİCİL MÜDÜRLERİNİN EHLİYET ŞARTLARI, NEZARET VE MURAKABE, TABİ OLACAĞI HÜKÜMLER SİCİL MUAMELELERİNİN TABİ OLDUĞU HÜKÜMLER SİCİLDEKİ KAYITLARIN EKSİKSİZ OLUŞU VE DÜZELTMELER,ALENİYET VE HARÇ MÜKELLEFİYETİNİN BELİRLENDİĞİ UMUMİ HÜKÜMLERDE GÖREV EHLİYETİ, SINIRLARI, HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEK,