Kars Ekonomisi

Kars Ekonomisi 

Anadolu’yu Kafkaslar’a ve Orta Asya’ya bağlayan geçiş yolları üzerinde bulunan ilimiz Kars; tarihten bugüne Kuzeydoğu Anadolu’nun önemli kültür, üretim ve ticaret merkezlerinden biri olma özelliğini bugün de korumaktadır. Fakat stratejik konuma sahip sınır şehri olmanın avantajlarını yeterince değerlendiremeyen ilimiz, uzun yıllardan beri ekonomik olarak gerekli atılımı yapamamakta ve bu duruma bağlı olarak toplumsal hayatı da doğrudan etkileyen birtakım ekonomik sorunlarla mücadele etmektedir.Ekonomik olarak sınıf atlatacak düzeyde büyük ölçekli yatırımların yapılmaması, turizm potansiyelinin yeterince değerlendirilememesi, süt ve et sanayilerinin yaşadığı markalaşma ve pazarlama sorunları, girişimcilik kültürünün zayıflığı, sermaye birikiminin yetersizliği ve ihracatın yok denecek kadar az olması gibi problemler sonucunda gerekli istihdam oluşturulamamakta ve geçim sıkıntısı yaşayan insanlar büyük şehirlere göç etmektedirler.Ağırlıklı olarak üniversitenin yarattığı ekonomi ve geleneksel hayvancılık faaliyetlerine bağlı sanayilerin ortaya koyduğu katma değerle ayakta durmaya çalışan il ekonomisi, diğer illerle rekabet etmekte de zorlanmakta ve ülkemizdeki ortalama ekonomik büyüme hızına yetişememektedir. İstatistikler de bahsi geçen ekonomik sıkıntıları desteklemektedir. Örneğin Ekim 2013’te 811 olan ilimizdeki kurumlar vergisi mükellef sayısının, son bir yıl içinde ciddi oranda azalarak Ekim 2014’te 711’e dek düşmesi ve aynı sayının ülke genelinde % 2 artması; ilimizin içinde bulunduğu durumu somut bir şekilde gözler önüne sermektedir.
Diğer taraftan kronik hale gelmiş ekonomik sorunların neden olduğu karamsar ortam, son yıllarda ilimizde özellikle ulaşım alanında başlatılan projelerle birlikte yerini umutlu bir bekleyişe bırakmaktadır. Uluslararası dev proje niteliğindeki Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu hattının Türkiye’ye giriş merkezi konumunda bulunan ilimizde BTK’yaentegre bir şekilde inşa edilecek olan Kars Lojistik Merkezi’nin ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) yap-işlet-devlet modeliyle modernize etmekte olduğu Çıldır-Aktaş Sınır Kapısı’nın, önümüzdeki yıllarda ilimiz ekonomisine çok ciddi ekonomik fırsatlar sağlayacağı beklenmektedir. Tüm bu gelişmelerle ve yeni fırsatlarla birlikte BTK hattında ve Kars Lojistik Merkezi’nde yaşanan gecikmeler nedeniyle projelerin zamanında bitirilememesine ek olarak son dönemde Kars Şeker Fabrikası’nın özelleştirilme programına alınması ise ilimiz Kars’ta ekonomik anlamda kaygılara neden olmaktadır.