Başkanın Mesajı

 Değerli üyemiz;
Doğunun önemi arttıkça Kars’ında öneminin artacağının bilincindeniz. Ülkemizin kaderi doğuya kaydıkça güneş doğudan daha güçlü doğacaktır ve dolayısıyla Türkiye’nin doğusunun en uç noktasında yer alan Kars ilimizin hem stratejik hem de ekonomik önemi de farklı şekilde ışıldayacaktır. Bundan dolayıdır ki bu değişim ve gelişmeleri yakından takip ederek ilimiz için ulaşılabilir hedefler koyup farklı bir vizyon oluşturarak bu hedef ve vizyon yolunda emin adımlarla ilerlemek bizim asıl görevimiz olacaktır. Ekonomisi çoğunlukla tarım ve hayvancılığa dayalı olan fakat son yıllarda küçük sanayi işletmeleriyle sanayileşme yolunda ilerleyen Kars şehrimize destek olmak açısından, Kars Ticaret Ve Sanayi Odası her türlü sorumluluğu almak için çaba sarf edecektir. İlimizin Teşvik yasası kapsamında 4. Bölgede olması nedeniyle yatırım yapmak isteyenler için önemli avantajdır. Yatırımcıları bu bölgeye çekmek için bu bölgenin avantajları anlatılacak ve yatırımcıların bu bölgede yatırım yaparak ilimizin gelişmesi için Odamız üzerine düşen görevleri layıkıyla yerine getirecektir.
Kars ili Ermenistan’a sınır il, Ardahan üzerinden Gürcistan’a, Iğdır üzerinden ise Nahçivan-Azerbaycan ve İran’a mücavir il konumundadır. Diğer taraftan, Kars-Bakü-Tiflis Demiryolu projesi üzerinde bulunması ve Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı üzerinde olması Kars ilinin önemini arttırmaktadır. Boğazlar Ülkemiz için ne kadar stratejik öneme sahipse, Kars ili Kafkaslara ve Orta Asya’ya açılan kapı olması, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı üzerinde olması ve Kars-Bakü-Tiflis Demiryolu projesi üzerinde bulunması nedeniyle gelecekte boğazlar kadar stratejik öneme sahip olacaktır. Bu gelişmeleri ilimizin avantajına çevirmek ve İlimizin ve halkımızın bu gelişmelerden faydalanmasını sağlamak yine bizim en önemli vazifelerimizden olacaktır.

İlimizde, halkımızın önemli geçim kaynağı olan hayvancılık bugüne kadar geleneksel ve küçük aile işletmeciliği yöntemiyle sürdürülmekte ve yoğun emek harcanarak az getiri elde edilmektedir. Bizim Ticaret ve Sanayi Odası olarak hedefimiz ilimizi, Hayvancılıkta Doğu Anadolu Bölgesi’nin pilot bölgesi ve cazibe merkezi haline getirip, teknolojinin imkânlarını da kullanarak halkımızın hizmetine sunmak olacaktır.
Yine ilimizde faaliyette bulunan esnafların, ticaret erbabı gerçek ve tüzel kişilerin, Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyetlerini sürdüren işletmelerin, fabrikaların sorunları dinlenerek, bu sorunlara çözüm bulunması ve işlerini geliştirmeleri için gerekli olan desteklerin, hibelerin veya kredilerin verilmesi en önemli görevlerimizden olacaktır.
Kars Ticaret Ve Sanayi Odası İlimizi layık olduğu yerlere ulaştırabilmek için yönetimi, meclisi, üyeleri ve tüm çalışanları ile yaratacağı sinerjiyle birlikte, yaratıcı somut adımlar atarak ilimiz ekonomisini tüm stratejik alanlarda potansiyel gücünü göstermesi için çalışacaktır. Odamızın daha güçlü bir yapıya ulaşması ile ilin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısında önemli değişimler yaşanacağını da buradan belirtmek istiyorum.

Üyelerimizin de katkısı ve desteği ile hedeflerimize başarıyla ulaşacağımıza inanıyorum. Oda olarak üyelerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini tatmin edecek kalitede hizmet sunmaya devam edeceğiz.
Saygılarımla…

Fahri ÖTEGEN

Yönetim Kurulu Başkanı