Üyelik aidatı

 ÜYE AİDATLARI

TİCARET ODALARI AİDAT TARİFESİ

Yıllık Aidat

      1. Derece Aidatı .....,.00 TL
      2. Derece Aidatı .....,.00 TL
      3. Derece Aidatı .....,.00 TL
      4. Derece Aidatı ......,00 TL
      5. Derece Aidatı ......,00 TL
      6. Derece Aidatı ......,00 TL

Munzam Aidat

Şirketler için tahakkuk eden Ticari Bilanço Karı ‘nın binde 5‘i kadardır.

Şahıslar için Ticari Kazanç Matrahının binde 5‘i kadardır.

Munzam Aidatın Tavanı 2016 yılı için; 16 Yaşından büyükler için brüt Asgari Ücretin Yarısının 20 katı 16.470,00 TL‘dir.

 

Aidat Ödemeleri

Aidatlar yıl içinde 2 (iki) eşit taksitte alınır.
2016 yılı için;
1. taksit son ödeme tarihi : 30 Haziran 2016
2. taksit son ödeme tarihi : 31 Ekim 2016
Geciken taksitler için aylık %1,4 ceza uygulanır.